Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Trenčiansky región - informačný portál

Predstavím ťa oteckovi

Kino Mier Považská Bystrica

Divadelná hra z pera najvychytenejšieho súčasného britského dramatika, autora vyše osemdesiatky celosvetovo uvádzaných ...

Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivác

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Program je vhodný pre každého, koho úspech je závislý od rýchleho a presnejšieho odhadu reakcií ľudí, s ktorými ...

ROCK&DANCE open air

13. januára 14

Dátum/Date: 07.09.2018 od 19.00 h Miesto konania/Place of event: Kúpalisko, Poltár Ďalšie pokračovanie ...

Babinec

Kulháň

Výbor Babinca, pozýva svoje členky, ale i nečlenky dňa 8. septembra 2018 na Babinec, ktorý bude na Kulháni. ...

TUŽINA 625 ROKOV

nádvorie kultúrneho domu

Cukrár - cukrárka

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu ...

Elektrotechnické minimum

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Vzdelávací program je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenie o odbornej ...

Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa no

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Interný audítor systému integrovaného manažérstva

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa nor

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Vizážista - vizážistka

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Cieľom je osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických ú­prav.kozmetická ...

Kozmetik - kozmetička

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Cieľom kurzu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť ...

Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB)

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Kurz pokrýva oboznámenie s požiadavkami koncernu VW Group na bezpečnosť výrobkov (PSB). Tréning je zameraný na ...

Prezentačné zručnosti - Prezentujme s radosťou a s

M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín

Tréning prezentačných zručností väčšinou začíname týmto faktom: „Až 75% ľudí trpí glosofóbiou, t.j. strachom ...

Interný audítor systému environmentálneho manažérs

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Jednoduché účtovníctvo

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie ...

Podvojné účtovníctvo

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie ...

Meranie a hodnotenie tvrdostí

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov merania tvrdosti jednotlivými ...

MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V tréningu prejdeme základy manažérskej práce,  vysvetlíme si jednotlivé pojmy, naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu ...

TPM – Totálne produktívna údržba

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci sa oboznámia s princípmi TPM za účelom zvyšovania výkonnosti zariadení. Získajú znalosti o prístupe ...