Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Trenčiansky región - informačný portál

Projektový manažment pre neziskové organizácie a o

M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín

Oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a ...

Leadership Basic

M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín

Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické ...

Event manažment v praxi

M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín

Organizovanie eventov od A po ZNa tréningu Event manažment v praxi sa venujeme organizácii konkrétneho eventu. Od prvej ...

Podvojné účtovníctvo

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie ...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dolnohorská 26, 94901, Nitra

Cieľom školenia je sprostredkovať účastníkom podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom ...

Pedikér

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania nôh klasickou ...

Podvojné účtovníctvo

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podnikuvedieť uskutočňovať účtovné operácie ...

Mzdové účtovníctvo

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

oboznámiť účastníkov kurzu so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré súvisia so mzdovou a personálnou ...

Základy metrológie

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Cieľom kurzu „Základy metrológie“ je oboznámiť účastníkov s platnými legislatívnymi predpismi, s požiadavkami kladenými ...

Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so zmenami v niektorých oblastiach technického kreslenia, najmä predpisovania ...

Meranie a hodnotenie drsnosti povrchu a odchýlok t

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia charakteru povrchu, ...

Meranie a hodnotenie tvrdostí

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov merania tvrdosti jednotlivými ...

Mechanické skúšky

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov mechanického skúšania materiálov. ...

Metrológia a systém manažérstva merania

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na interpretáciu problematiky požiadaviek na metrologické zabezpečenie v kontexte integrovaného ...

Metalografická analýza materiálov

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na praktické cvičenie od prípravy vzorky až po metalografické vyhodnotenie materiálov. Praktická časť ...

Vibrácie valivých ložísk

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia vibrácií valivých ...

Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie železných a

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými spôsobmi a postupmi tepelného a chemicko-tepelného spracovania ...