Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Trenčiansky región - informačný portál 1.10.2018

Základný kurz Windows, Word, Excel a el. pošta !!!

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

Zvládnutie základných techník práce s Windows, Word, Excel a elektronickej pošty, potrebných pre prax.Filozofia systému ...

Manikúra a gélová aplikácia

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

modulový kurz:Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hodínNechtová modelácia UV gélom – 82 hodínNechtová ...

Kurzy účtovníctva - Podvojné, Mzdové, Jednoduché a

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

Náš štýl je zameraný na zvládnutie metodiky podvojného účtovníctva, na spracovanie podvojného účtovníctva na PC.Náš ...

Kozmetika

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť, ruky a celé telo. Má poznatky ...

3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Kurz 3 metodiky je 2 dňový kurz pre účastníkov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými požiadavkami metodík PPAP, APQP, ...

FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA prierezovo všetkými ...

Opatrovateľstvo

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu ...

MS ACCESS !!!Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS+

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

ACCESS:získať prehľad o základnej koncepcii databáznaučiť sa získavať informácie z existujúcich databáz, používať ...

Tréningy interpersonálnej komunikácie

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

Tréningy zamerané na zlepšenie interpersonálnej komunikácie, získanie ďalších komunikačných zručností, riadiacich ...

MS PROJECT !!!Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS+

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

Absolvent kurzu sa naučí plánovať akýkoľvek projekt bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti s plánovaním, sledovať, ...

KURZY GRAFIKY (Photoshop, Corel, Illustrator, InDe

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

Účastníci kurzov nadobudnú:znalosť prostredia Adobe Photoshop a znalosti techník spracovania digitálnych fotografií a ...

Kurz opatrovania (Opatrovateľstvo)

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

absolvent bude mať základné poznatky z oblasti iečebno – preventívnej starostlivostipoznať základné zásady pri ...

Jednoduché účtovníctvo

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie ...

Kaderník - kaderníčka

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky ...

Kozmetik - kozmetička

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Cieľom kurzu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť ...

Manikér - manikérka

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Absolvent získa komplex poznatkov z oblasti manikúry zásady správneho ošetrovania rúk, kožné choroby, choroby nechtov, ...

Sprievodca v cestovnom ruchu

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovného ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu ...

Nemčina pre opatrovateľskú prax

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Kurz nemčiny zameraný na oblasť opatrovateľstva, ktorého cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú ...